Başaran Paslanmaz
 TSE BELGELİ (TS EN 1825-1) YAĞ AYIRICILAR 
Katı Atık Tutucusuz Yağ Ayırıcılar
(Harici Çamur Tutucu Bölmeli Gres Ayırıcılar)
Gres Ayırıcı Özellikler
Gres Ayırıcı Standart Ölçüler
Gres Ayırıcı Opsiyonel Özellikler
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

Katı Atık Tutuculu Yağ Ayırıcılar
(Çamur Tutucu Bölmeli Gres Ayırıcılar)
Gres Ayırıcı Özellikler
Gres Ayırıcı Standart Ölçüler
Gres Ayırıcı Opsiyonel Özellikler
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
 


Yağ Ayrıcılar İçin Katı Atık Tutucular
(Gres Ayrıcılar İçin Çamur Tutucular)

Gres Ayırıcı Özellikler
Gres Ayırıcı Standart Ölçüler
Gres Ayırıcı Opsiyonel Özellikler
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi