Başaran Paslanmaz

YER SÜZGECİ - YER SİFONU - PASLANMAZ ÇELİK

Yer Süzgeci-Yer Sifonu Normal Yük (Mutfak Tipi- Hafif Endüstriyel Tip)Yer Süzgeci-Yer Sifonu -Ağır Yük (Ağır Endüstriyel Tip)Yer Süzgeci-Yer Sifonu (Genel Maksatlı,Ticari Tip)Yer Süzgeci- Yer Sifonu-Duş Kanalı (Banyo-Tuvalet-Konut Tipi)

Yer Süzgeci-Yer Sifonu Normal Yük
(Mutfak Tipi- Hafif Endüstriyel Tip)Yer Süzgeci-Yer Sifonu -Ağır Yük
(Ağır Endüstriyel Tip)

Yer Süzgeci-Yer Sifonu
(Genel Maksatlı,Ticari Tip)

Yer Süzgeci- Yer Sifonu-Duş Kanalı
(Banyo-Tuvalet-Konut Tipi)

Kullanılacak paslanmaz çelik yer süzgeci belirlenirken, bazı hususlar gözönünde bulundurulmalıdır:
·Seçilen yer süzgeci, kullanılacağı sektörün ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
·Paslanmaz Çelik Yer süzgeci yüzey ve çıkış borusu ölçüleri, tahliye edilecek su miktarına göre belirlenmelidir.
·Atıksu tesisatının toplama sistemi (yatay-alttan), yer süzgeci seçiminde en belirleyici faktördür.
·Paslanmaz çelik yer Izgarası,paslanmaz çelik yer sifonu,paslanmaz çelik yer gideri,paslanmaz çelik yer süzgeci ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.